LockerVEND | MACTE, spol. s.r.o.

LockerVEND

  • locker2SupplyTower-fixSLocker - 3 0 - Good

    szafkowy automat wydający z zamkiem elektromagnetycznym
  • zmienne wykonanie szafek o różnej wielkości
  • szafki można wzajemnie łączyć według wymagań co do wielkości i rodzaju pozycji magazynowych
  • w celu zwiększenia komfortu i przejrzystości można wyposażyć szafki w przeszklone drzwi lub w dodatkowe oświetlenie wnętrza
  • jedna jednostka sterująca i operacyjna obsługuje do 80 szafek zautomatyzowanych
  • użytkownik wprowadza swój PIN lub przykłada identyfikacyjną kartę magnetyczną
  • w celu identyfikacji i wybiera na ekranie dotykowym pozycje magazynową w celu pobrania, zwrot pozycji odbywa się w sposób identyczny
  • zastosowanie dla celów systemu kalibracyjnego, możliwość rejestrowania ilości cykli wydawania i ograniczenie dostępu dla pozycji niekalibrowanych