Możliwości wykorzystania MacteVend | MACTE, spol. s.r.o.

Możliwości wykorzystania MacteVend

Možnosti využití MacteVENDSystemy MACTEVend służą po pierwsze do zautomatyzowanego wydawania pozycji jednorazowego użytku jakimi są materiały pomocnicze, narzędzia do cięcia i wiercenia, części i materiały drobne, części zamienne, materiały biurowe i wiele innych materiałów.

Dalej wykorzystywane są do powtarzalnego wydawania pozycji, które nie ulegają natychmiastowemu zużyciu i wracają do magazynu w celu ponownego wprowadzenia do ewidencji, przeprowadzenia uzdatnienia i napraw: narzędzia, przyrządy, przyrządy pomiarowe, radiostacje, przyrządy do kalibrowania, akumulatory, skanery, notebooki, klucze i elementy zabezpieczające.