Oprogramowanie | MACTE, spol. s.r.o.

Oprogramowanie

Server

Wszystkie urządzenia są zarządzane i sterowane przez program analityczny, który zapewnia dokładny obraz stanu i zużycia wszystkich pozycji magazynowych.

Program operacyjny informuje w określonych formacjach o ruchu zapasów według określonych kryteriów (szczegółowe raporty w odniesieniu do pracowników, oddziałów, grupy zapasów, rodzaju linii produkcyjnej, zmiany, wybranego okresu itp.),  umożliwia określenie limitów zużycia i stanów, wykonuje automatyczne generowanie zamówień na brakujące pozycje w formie usługi e-mail i komunikuje się w razie konieczności z systemem ERP klienta.

MonitorSystemy te znajdą zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu jak np. przemysł samochodowy, lotnictwo, energetyka, transport, hutnictwo, budownictwo, przemysł spożywczy i wiele innych.

Sprawdzone w praktyce zamontowanie urządzeń wykazuje zasadność zastosowania tych systemów w celu „odchudzenia” procesów produkcyjnych i osiągnięcia istotnych oszczędności.

Wszystkie urządzenia są zarządzane i sterowane przez wyjątkowy  program analityczny, który zapewnia dokładny przegląd stanów i ruchu wszystkich pozycji magazynowych.

Częścią urządzenia jest jednostka sterująca wyposażona w dotykowy ekran, za pomocą którego przeprowadza się poszczególne operacje magazynowe używając prostych poleceń. W ciągu kilku sekund użytkownik ma umożliwiony dostęp do żądanej pozycji magazynowej. Moduł ten steruje jednym lub większą ilością urządzeń lub kombinacją różnych systemów magazynowych.

Screen

Wejście do systemu jest zabezpieczone za pomocą danych zgłoszeniowych (logowanie) każdego użytkownika. Można stosować karty osobiste (kod magnetyczny lub kreskowy) lub proste wprowadzenie numeru personalnego i kodu dostępu pracownika.

W odniesieniu do każdego użytkownika można określić możliwość dostępu do uprzednio określonych operacji, pozycji magazynowych, zmieniać limity wydawanych zapasów i ewentualnie inne uprawnienia.

Konfiguracja programu umożliwia określenie limitu zużycia i stanów, wykonuje automatyczne generowanie zamówień w stosunku do brakujących pozycji, aby nie dopuścić do wyczerpania zapasów.

System magazynowy łączy się za pomocą LAN z serwerem bazowym i przeprowadza automatyczną synchronizacje danych, aby w każdej chwili był dostępny przegląd o stanie i wszelkich ruchach zapasów.

Program informuje w uprzednio określonych operacjach o stanie zapasów według określonych kryteriów i automatycznie przesyła określone raporty analityczne za pomocą usługi e-mail do określonych pracowników. Szeroka gama raportów segreguje transakcje np. według, oddziałów, grup zapasów, linii produkcyjnych, zmian, wybranego okresu itp.

W razie potrzeby program komunikuje się z systemami ERP klienta.