Zalety MacteVend | MACTE, spol. s.r.o.

Zalety MacteVend

Výhody

System MacteVEND zasadniczo obniża koszty i zwiększa efektywność procesów LEAN.

Redukcja zużycia pozycji magazynowych  o 20-40%

 • decydujecie o tym, do których pozycji mogą mieć dostęp poszczególni pracownicy, otrzymujecie informację o zużyciu zapasów przez poszczególnych pracowników, określacie limity zużycia zapasów na pracownika, określacie zasady odpowiedzialności,
 • zyskacie dostęp do aktualnych danych o chwilowym zużyciu
 • eliminujecie straty i zapobiegacie marnotrawieniu zapasów
 • osiągacie szybki zwrot z inwestycji

Dostępność do zapasów non stop 24/7/365

 • zapasy są zawsze dostępne w chwili zaistnienia zapotrzebowania, zostanie zlikwidowane tradycyjne magazynowanie zapasów
 • następuje zwiększenie wydajności pracy bez zwiększania ilości pracowników

Obniżenie kosztów zaopatrzeniowych

 • ogólne obniżenie wartości zapasów niezbędnych dla procesów produkcyjnych
 • system dokonuje wyceny mało wykorzystywanych zapasów, czym wpływa na optymalizację wartości zapasów ogółem
 • zakup zapasów pozostawiacie Waszemu dostawcy (automatyczne uzupełnianie magazynu)

Obniżenie kosztów administracyjnych

 • automatyczne zamówienia za pośrednictwem programu operacyjnego
 • oszczędność na kosztach zatrudnienia pracownika zajmującego się zamówieniami, ewidencjonowaniem i kontrolą stanu zapasów

System optymalizuje procesy produkcyjne i zwiększa wydajność

 • ograniczenie czasu koniecznego na uzupełnianie zapasów
 • umieszczenie najczęściej użytkowanych pozycji bezpośrednio w miejscu użytkowania, zlikwidowanie przestojem w pracy pracowników udających się do oddalonych magazynów w celu pobrania zapasów

Dokładne informacje o stanie i zużyciu

 • program analizujący podaje informacje na podstawie wypracowanych raportów określonych według wybranych kryteriów zużycia i obrotu  poszczególnych zapasów i automatycznie generuje zamówienia w oparciu o określony minimalny poziom zapasów na uzupełnienie poszczególnych pozycji

Bezpieczne magazynowanie i efektywna obsługa miejsc magazynowych

 • ograniczycie dostęp osób nieupoważnionych i straty w zapasach
 • ograniczenie wymagań w stosunku do powierzchni magazynowych
 • obniżenie ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych, powodujących w następstwie zwiększenie kosztów osobowych w wyniku zatrudniania pracowników na zastępstwo

Komunikacja z systemami ERP

 • możliwość przyłączenia wymaganych raportów do wewnętrznego systemu informatycznego zgodnie z wymogami w stosunku do informacji wyjściowej

Łatwa i intuicyjna obsługa

 • sterowanie urządzeniem za pomocą dotykowego wyświetlacza
 • wchodzenie do systemu przy zastosowaniu identyfikacji pracowników za pomocą kart elektronicznych, kodów i innych uprawnień
 • wielojęzyczna pomoc programu operacyjnego