Zautomatyzowane systemy magazynowe | MACTE, spol. s.r.o.

Zautomatyzowane systemy magazynowe

Automatizované skladové systémy 2Systemy magazynowe  automatów wydających MacteVEND składają się z szerokiej oferty konfiguracji i typów urządzeń służących do magazynowania i wydawania najróżniejszych pozycji magazynowych, które można wzajemnie łączyć i organizować zgodnie z potrzebami procesów magazynowych i produkcyjnych.

Urządzenia te służą do bezpiecznego i przejrzystego zmagazynowania i wydawania szerokiego spektrum materiałów, narzędzi, przyrządów, części zamiennych, przyrządów pomiarowych, instrumentów, narzędzi roboczych i innych materiałów.

W oparciu o potrzeby i wymagania klienta zaproponujemy optymalne i efektywne rozwiązanie na miarę i zgodnie z lokalizacją, ilością, obrotem i typem pozycji magazynowych jak również pozostałych kryteriów koniecznych do stworzenia najbardziej odpowiadającej konfiguracji.

Są to urządzenia wysokiej jakości produkowane przez wyspecjalizowanych,  renomowanych producentów, którzy nieustannie prowadzą rozwój i udoskonalają  urządzenia w oparciu o wieloletnie doświadczenia wynikające z wielu tysięcy zainstalowanych urządzeń w najrozmaitszych przemysłach na całym świecie.

Systemy magazynowe MacteVEND  zostały zaprojektowane celowo dla wielokierunkowego wykorzystania. Konstrukcja modułowa, łatwa rozbudowa i funkcja tych urządzeń pozwala na osiągniecie znacznych oszczędności w ramach kosztów osobowych i zaopatrzeniowych.

Program operacyjny i analizujący, stanowiący nieoddzielną część jednostki sterowania systemu informuje o wszelkich ruchach pozycji magazynowych zgodnie z wybranymi kryteriami (szczegółowe raporty w odniesieniu do poszczególnych pracowników, oddziałów, grup zapasów, okresów), umożliwia opracowanie granic zużycia i stanów, przeprowadza automatyczne generowanie zamówień do uzupełnienia brakujących pozycji w formie usługi e-mail, komunikuje się z systemami ERP.

Automatizované skladové systémy