Systemy magazynowe | MACTE, spol. s.r.o.

Systemy magazynowe

Systemy magazynowe MacteVend stanowią unikalne rozwiązanie magazynu. Dzisiejsze trendy w zakresie zaopatrzenia mówią o tzw. natychmiastowym zużyciu na miejscu (point of use) – o efektywnym podejściu do pozycji magazynowych w kontekście efektywnych procesów produkcyjnych. Niedoskonałe systemy magazynowe potrafią relatywnie zmniejszyć wymagania, ale nie są do końca przemyślane, a po stronie oprogramowania ich możliwości są znacznie ograniczone. My oferujemy kompleksowe rozwiązanie (do którego nie trzeba się nawiązywać), obejmujące bezpieczne i przejrzyste składowanie, wydawanie szerokiego spektrum pozycji magazynowych, spełniające wymienione wyżej wymaganie natychmiastowego dostępu do tych zapasów „bezpośrednio na miejscu i w chwili powstania potrzeby". Systemy magazynowe MACTEVend automatyzują cały proces uzupełniania i wydawania zapasów, ponieważ w połączeniu ze sofistykowanym softwarem są zdolne do zapewnienia niezbędnych ilości i struktury zapasów.

Systemy magazynowe składają się z urozmaiconej oferty konfiguracji i typów urządzeń służących do składowania i wydawania dowolnych pozycji magazynowych. Warianty można wzajemnie kombinować i organizować w zależności od wymagań procesów magazynowych i produkcyjnych. Systemy magazynowe służą pierwotnie do bezpiecznego i przejrzystego składowania (i wydawania) szerokiego spektrum materiałów (jednorazowe zapotrzebowania i wydawanie powtarzalne), narzędzi, przyrządów, części zamiennych, mierników, aparatów, pomocy roboczych, itp. W zależności od potrzeb i wymagań klienta potrafimy zaproponować efektywne i optymalne rozwiązanie zgodnie z lokalizacją, ilością, obrotem i typem pozycji magazynowych itp. Oferujemy tylko wysokiej jakości systemy magazynowe renomowanych wyspecjalizowanych producentów, którzy od długiego czasu udoskonalają te urządzenia na podstawie doświadczeń z tysięcy instalacji w najróżniejszych gałęziach przemysłu na całym świecie.

Systemy magazynowe MacteVEND zostały zaprojektowane ze specjalnym naciskiem na elastyczność korzystania. Modułowa konstrukcja, łatwość rozszerzania i instalacji tych urządzeń, umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie kosztów finansowych, logistycznych i osobowych. Unikalne oprogramowanie, które tworzy nierozłączną część jednostki sterującej systemem, informuje o wszystkich ruchach pozycji magazynowych według wybranych kryteriów (szczegółowe raporty na pracownika, wydział, grupy zapasów i okres), umożliwia utworzenie tzw. limitów zużycia i stanów, prowadzi automatyczne generowanie zamówień na brakujące pozycje do ich uzupełnienia w formie usługi e-mailowej, komunikuje się z systemami ERP, itp.

Systemy magazynowe umożliwiają zredukowanie zużycia pozycji magazynowych aż o 40% (przy czym maleją również koszty sprowadzenia zapasów), udostępniają zapasy przez 24 godziny na dobę (24/7/365), zmniejszają koszty administracyjne, optymalizują procesy produkcyjne, oferują doskonały przegląd stanów, zużycia i wiele innych danych.