Automatizované sklady | MACTE, spol. s.r.o.

Automatizované sklady

Automatizované sklady MACTEVend sa skladajú zo štyroch produktových radov:

Automatizované sklady DrawerVEND sú založené na uskladňovaní položiek v zásuvkových boxoch, čím sprehľadňujú uloženie/výdaj najmä drobných položiek najrôznejších tvarov či materiálu uloženého v škatuľkách po viac kusoch. Jednotlivé skladové miesta istia elektronické zámky zabraňujúce neoprávneným (či neautorizovaným) odberom jednotlivých skladových položiek. Kapacita zásuvky je až 48 skladových miest, kapacita jednej skrine je až 768 skladovacích miest, pričom je možné ju jednoducho rozšíriť pridaním ďalších skriňových jednotiek napojených na jeden riadiaci modul, jednoduché ovládanie a variabilita.

Automatizované sklady HelixVEND predstavuje špirálový výdajný automat s univerzálnym použitím. Jednopoložkový výdajový automat slúži na výdaj vysokoobrátkových položiek jednorazovej spotreby (až 70 druhov položiek/až 1.680 položiek v jednom zariadení). Ovládanie automatu cez dotykovú obrazovku je jednoduché a veľmi intuitívne - po identifikácii užívateľa a výberu položky systém vydá príkaz a pohyb pružiny vytlačí požadovanú položku, ktorú je možné odobrať v odbernom spodnom priestore. Unikátna je najmä rýchlosť transakcie (max. 7 sekúnd), jednoduchosť prevedenia zmien konfigurácie a jednoduché doplňovanie skladových zásob.

Automatizované sklady LockerVEND predstavuje skriňový automat s elektromagnetickým zámkovým systémom, pričom skrinky je možné vzájomne kombinovať podľa potreby. V záujme vyššieho komfortu a väčšej prehľadnosti je možné automat dodať s priehľadnými oknami, alebo prídavným osvetlením vnútorného priestoru. Užívateľ jednoducho zadá svoj PIN, prípadne priloží magnetickú identifikačnú kartu a zvolí na dotykovej obrazovke skladovú položku (na vyzdvihnutie položky je postup identický ako pre vrátenie).

Mobilné zariadenie SupplyPad slúži k evidencii transakcií výdajov materiálu v reálnom čase. Je vhodné pre evidenciu pohybov skladových položiek vo väčších halách a vonkajších skladoch. Pomocou tohto zariadenia máte prístup k informáciám o skladových položkách kedykoľvek a kdekoľvek. Súčasťou je Barcode Scanner a Wi-Fi WLAN a Bluetooth k zaisteniu bezproblémového prenosu dát.