Možnosti využitia MacteVEND | MACTE, spol. s.r.o.

Možnosti využitia MacteVEND

Možnosti využití MacteVENDSystémy MACTEVend slúžia jednak k automatickému výdaju položiek jednorázovej spotreby ako sú pracovné pomôcky, rezné a vrtné nástroje, dielce a drobný výrobný materiál, náhradné diely, kancelárske potreby a mnoho ďalších materiálov.

Ďalej sa používajú pre opakovaný výdaj položiek, ktoré nepodliehajú okamžitej spotrebe, ale vracajú sa späť na sklad k zaevidovaniu, prípadne k renovácii a oprave: náradie, nástroje, prístroje, meradlá, rádiostanice, kalibračné zariadenia, batérie, scanery, notebooky, kľúče a bezpečnostné prvky.