Skladové systémy | MACTE, spol. s.r.o.

Skladové systémy

Skladové systémy MacteVend predstavujú unikátne riešenie skladu. Súčasné trendy v oblasti zásobovania hovoria o tzv. okamžitej spotrebe na mieste (point of use) – o efektívnom prístupe ku skladovým položkám v kontextu efektívnych výrobných procesov. Nedokonalé skladové systémy dokážu relatívne znížiť spotrebu, avšak nie sú premyslené a po softwarovej stránke sú ich možnosti obmedzené. My ponúkame komplexné riešenie (na ktoré nie je potrebné nadväzovať), zahrňujúce bezpečné a prehľadné uloženie, výdaj širokého spektra skladových položiek, naplňujúce vyššie uvedenú požiadavku na okamžitý prístup k týmto zásobám „priamo na mieste a v okamžiku vzniku potreby". Skladové systémy MACTEVend automatizujú celý proces doplňovania a výdaja zásob, pretože sú v spojení so sofistikovaným softwarom schopné obstarať potrebné množstvo a štruktúru zásob.

Skladové systémy pozostávajú z pestrej ponuky konfigurácií a typov zariadení slúžiacich na skladovanie a výdaj ľubovoľných skladových položiek. Varianty možno vzájomne kombinovať a usporadúvať v závislosti na požiadavkách skladových a výrobných procesov. Skladové systémy slúžia primárne k bezpečnému a prehľadnému uloženiu (a výdaju) širokej škály materiálov (jednorazovej spotreby i opakovaného výdaja), náradia, prístrojov, náhradných dielov, meradiel, nástrojov, pracovných pomôcok apod. V závislosti na potrebách a požiadavkách zákazníka vieme navrhnúť optimálne a efektívne riešenie podľa umiestnenia, množstva, obratu a typu skladových položiek atď. Ponúkame iba vysoko kvalitné skladové systémy renomovaných špecializovaných výrobcov, ktorí tieto zariadenia dlhodobo vyvíjajú a zdokonaľujú na základe skúseností z tisícok inštalácií v najrôznejších priemyselných odboroch po celom svete.

Skladové systémy MacteVEND boli navrhnuté špeciálne s dôrazom na flexibilné využitie. Modulárna konštrukcia, jednoduchá rozšíriteľnosť a inštalácia týchto zariadení, umožňuje dosiahnutie významnej úspory v oblasti finančných, logistických a personálnych nákladov. Unikátny software, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť riadiacej jednotky systému, informuje o všetkých pohyboch skladových položiek podľa zvolených kritérií (detailné reporty na zamestnanca, oddelenie, skupiny zásob, obdobie), umožňuje tvorbu tzv. limitov spotreby a stavov, vykonáva automatické generovanie objednávok chýbajúcich položiek k doplneniu formou e-mailovej služby, komunikuje s ERP systémami apod.

Skladové systémy umožňujú redukovať spotrebu skladových položiek až o 40% (pričom znižujú aj náklady na obstaranie zásob), sprístupňujú zásoby 24 hodín denne (24/7/365), znižujú administratívne náklady, optimalizujú výrobné procesy, ponúkajú dokonalý prehľad o stave a spotrebe a mnohé ďalšie.