Výdajné automaty | MACTE, spol. s.r.o.

Výdajné automaty

Výdajné automaty, resp. automatické skladové systémy predstavujú riešenie skladu poskytujúce obrovské množstvo výhod, pričom primárne vedie úspora a efektivita. Výdajné automaty MacteVend riešia predovšetkým výdaj položiek jednorazovej spotreby – napríklad sortimentu pracovných pomôcok, rezné a vŕtacie nástroje, dielce a výrobný materiál, kancelárske potreby a sortiment opakovaného výdaja – napríklad náhradné diely, náradie, nástroje, prístroje, meradlá, rádiostanice, notebooky, batérie, scanery (opakovaný výdaj) a mnoho ďalšieho.

Výdajné automaty sú riadené a ovládané unikátnym softwarom, ktorý zaisťuje dokonalý prehľad o stave a spotrebe všetkých skladových položiek. Súčasťou zariadenia je operačná jednotka s dotykovým displejom, pomocou ktorého je možné jednoduchým spôsobom realizovať jednotlivé operácie – v priebehu niekoľko málo sekúnd má tak užívateľ prístup ku konkrétnej skladovej položke, pričom tento modul ovláda jedno či viac zariadení, či kombináciu viacerých skladových systémov. Vstup do systému je zabezpečený unikátnymi prístupovými údajmi, a preto je možné jednoduchým spôsobom využívať personálne karty či osobné číslo zamestnanca/užívateľa. Výdajné automaty umožňujú stanovenie prístupu k vopred definovaným skladovým položkám, preddefinovaným operáciám či akúkoľvek ďalšiu diferenciáciu oprávnení v rámci všetkých užívateľov či užívateľských skupín. Nastavenie softwaru umožňuje nastavenie limitov spotreby a stavov, pričom automaticky generuje objednávky chýbajúcich či dochádzajúcich položiek, tým sa zamedzuje ich „náhlemu" nedostatku.  Výdajné automaty komunikujú s databázovým serverom (pomocou LAN) a vykonávajú automatickú synchronizáciu dát. Tým umožňujú okamžitý presný prehľad o stave a všetkých pohyboch zásob. Vybrané a predefinované reporty sú zasielané na e-maily kompetentných pracovníkov/užívateľov. Široká ponuka vyššie uvedených tzv. reportov je ďalej triedená napr. podľa oddelení, výrobných liniek, skupín zásob, smien, stanoveného obdobia apod. Samozrejmosťou je komunikácia s ERP systémami klienta.

Výdajné automaty predstavujú dokonalé riešenie skladu, na ktoré možno naviazať ďalšími súvisiacimi službami. Macte, spol. s r.o. ako dodávateľ týchto unikátnych skladových systémov ponúka ich predaj, prenájom alebo prenájom vrátane doplňovania.