Software | MACTE, spol. s.r.o.

Software

Server

Všechna zařízení jsou obsluhována a řízena jedinečným sofistikovaným vyhodnocovacím softwarem SupplyAgent, který poskytuje přesný přehled o stavu a pohybu všech skladových položek.

Součástí zařízení je řídící jednotka s dotykovou obrazovkou, pomocí níž se uskutečňují jednotlivé skladové operace jednoduchými příkazy. Během několika sekund má uživatel přístup k požadované skladové položce. Tento modul ovládá jedno nebo více zařízení nebo kombinaci různých skladových systémů.

Vstup do systému je zabezpečen pomocí identifikačních údajů každého uživatele. Lze využít personálních karet (magnetický nebo čárový kód), případně jednoduchého zadání osobního čísla a přístupového kódu zaměstnance.

Každému uživateli lze stanovit možnost přístupu k předem definovaným operacím, skladovým položkám, upravit limity vydávané zásoby a případná další oprávnění.

Konfigurace softwaru umožňuje nastavit limity spotřeby a stavů, provádí automatické generování objednávek chybějících položek, aby nedocházelo k nedostatku zásob.

Skladový systém komunikuje s databázovým serverem pomocí unikátní webové aplikace SupplySystem IS a provádí automatickou synchronizaci dat, aby byl v každém okamžiku přesný přehled o stavu a veškerých pohybech zásob.

Webová aplikace SupplySystem IS informuje v předem definovaných sestavách o pohybu a stavu zásob podle zvolených kritérií a automaticky zasílá vybrané reporty pro vyhodnocení e-mailovou službou přímo k vybraným pracovníkům. Široký nabídka reportů třídí transakce např. podle oddělení, skupin zásob, výrobní linky, směny, zvoleného období aj.

SupplySystemIS

V případě požadavku software komunikuje s ERP systémy klienta.

MacteVEND   |    Produktová řada   |    Možnosti řešení   |    Reference   |    Ke stažení
Výdejní automaty   |    Skladové systémy   |    Automatizované sklady   |    Úvodní stránka   |    Kontakt