Skladové systémy | MACTE, spol. s.r.o.

Skladové systémy

Skladové systémy MacteVend představují unikátní řešení skladu. Současné trendy v oblasti zásobování hovoří o tzv. okamžité spotřebě na místě (point of use) – o efektivním přístupu ke skladovým položkám v kontextu efektivních výrobních procesů. Nedokonalé skladové systémy dokážou relativně snížit spotřebu, nicméně nejsou promyšlené a po softwarové stránce jsou jejich možnosti pouze omezené. My nabízíme komplexní řešení (na které není třeba navazovat), zahrnující bezpečné a přehledné uložení, výdej širokého spektra skladových položek, naplňující výše uvedený požadavek na okamžitý přístup k těmto zásobám „přímo na místě a v okamžiku vzniku potřeby". Skladové systémy MACTEVend automatizují celý proces doplňování a výdeje zásob, jelikož jsou ve spojení se sofistikovaným softwarem schopny obstarat potřebné množství a strukturu zásob.

Skladové systémy sestávají z pestré nabídky konfigurací a typů zařízení sloužících pro skladování a výdej libovolných skladových položek. Varianty lze vzájemně kombinovat a uspořádávat v závislosti na požadavcích skladových a výrobních procesů. Skladové systémy slouží primárně k bezpečnému a přehlednému uložení (a výdeji) širokého škály materiálů (jednorázové spotřeby i opakovaného výdeje), nářadí, přístrojů, náhradních dílů, měřidel, nástrojů, pracovních pomůcek apod. V závislosti na potřebách a požadavcích zákazníka umíme navrhnout optimální a efektivní řešení podle umístění, množství, obratu a typu skladových položek atd. Nabízíme pouze vysoce kvalitní skladové systémy renomovaných specializovaných výrobců, kteří tato zařízení dlouhodobě vyvíjí a zdokonalují na základě zkušeností z tisíce instalací v nejrůznějších průmyslových oborech po celém světě.

Skladové systémy MacteVEND byly navrhnuty speciálně s důrazem na flexibilní využití. Modulární konstrukce, snadná rozšiřitelnost a instalace těchto zařízení, umožňuje dosažení značné úspory v oblasti finančních, logistických a personálních nákladů. Unikátní software, který tvoří nedílnou součást řídící jednotky systému, informuje o veškerých pohybech skladových položek podle zvolených kritérií (detailní reporty na zaměstnance, oddělení, skupiny zásob, období), umožňuje tvorbu tzv. limitů spotřeby a stavů, provádí automatické generování objednávek chybějících položek k doplnění formou e-mailové služby, komunikuje s ERP systémy apod.

Skladové systémy umožňují redukovat spotřebu skladových položek až o 40% (přičemž snižují i náklady na pořízení zásob), zpřístupňují zásoby po 24 hodin denně (24/7/365), snižují administrativní náklady, optimalizují výrobní procesy, nabízejí dokonalý přehled o stavu a spotřebě a mnohé další.

MacteVEND   |    Produktová řada   |    Možnosti řešení   |    Reference   |    Ke stažení
Výdejní automaty   |    Skladové systémy   |    Automatizované sklady   |    Úvodní stránka   |    Kontakt