Automaty wydawcze | MACTE, spol. s.r.o.

Automaty wydawcze

Automaty wydawcze, ewentualnie automatyczne systemy magazynowe stanowią rozwiązanie magazynu oferujące olbrzymie możliwości i zalety, przy czym od razu towarzyszą im pojęcia oszczędności i efektywności. Automaty wydawcze MacteVend rozwiązują w szczególności wydawanie pozycji do jednorazowego zużycia – na przykład asortymentu pomocy roboczych, narzędzi do cięcia i wiercenia, części i materiału do produkcji, materiałów biurowych oraz do wydawania wielokrotnego – na przykład części zamienne, narzędzia, przyrządy, mierniki, radiostacje, notebooki, baterie, skanery (wydawanie powtarzalne) i wiele innych.

Automaty wydawcze są sterowane i zarządzane przez unikalne oprogramowanie, które zapewnia doskonały przegląd stanów i zużycia wszystkich pozycji magazynowych. Częścią urządzenia jest jednostka operacyjna z panelem dotykowym, za pomocą którego można w prosty sposób realizować poszczególne operacje – podczas zaledwie kilku sekund użytkownik ma w ten sposób dostęp do konkretnej pozycji magazynowej, przy czym ten moduł steruje jedno lub więcej urządzeń lub ich kombinacje w wielu systemach składowych. Wejście do systemu jest zabezpieczone unikalnymi danymi dostępu, przy czym w prosty sposób można również korzystać z kart personalnych albo marki pracownika/użytkownika. Automaty wydawcze umożliwiają ustalenie dostępu do wcześniej zdefiniowanych pozycji magazynowych, zaplanowanych operacji lub jakichkolwiek innych różnych uprawnień w ramach wszystkich użytkowników albo grup użytkowników. Ustawienia softwaru umożliwiają ustawienie limitów zużycia i stanów, przy czym automatycznie generuje się zamówienia brakujących albo kończących się pozycji, co zapobiega ich „nagłemu" brakowi.  Automaty wydawcze komunikują się z serwerem bazy danych (za pomocą LAN) i wykonują automatyczną synchronizację danych, przez co umożliwiają natychmiastowy dokładny przegląd stanów i wszystkich ruchów zapasów. Wybrane i zdefiniowane wcześniej raporty są wysyłane na adresy na e-mailowe kompetentnych pracowników/użytkowników. Szeroka oferta wspomnianych wyżej tzw. raportów jest potem sortowana na przykład według wydziałów, linii produkcyjnych, grup zapasów, zmian, określonego czasu, itp. Rzeczą oczywistą jest komunikacja z systemami ERP klienta.

Automaty wydawcze przedstawiają doskonałe rozwiązanie magazynowe, do którego można dodać następne usługi towarzyszące. Macte, spol. s r.o. jako dostawca tych unikalnych systemów magazynowych oferuje ich sprzedaż, wynajem albo wynajem łącznie z uzupełnieniem.